De gemeente voert samen met partners regelmatig integrale controles uit op onder andere bedrijventerreinen. Tijdens de controles wordt gekeken of er illegale activiteiten, bijvoorbeeld productie van drugs, plaatsvinden. Daarnaast wordt er gecontroleerd op veiligheid en leefbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid, het naleven van milieuregels en het juiste gebruik van panden zoals vastgelegd in bestemmingsplannen.

Regionaal Interventie Team Limburg-Noord (RIT)

De gemeente en diverse partners slaan hierbij de handen ineen en de uitvoering vindt plaats door het Regionaal Interventie Team Limburg-Noord (RIT). Zo wordt samen gezorgd voor een omgeving waar geen plek is voor ondermijning en waar veilig gewerkt en gewoond kan worden.

Controle op 3 mei 2021

Op 3 mei 2021 vond zo’n integrale controle plaats in de gemeente Mook en Middelaar. Enkele bevindingen behoeven mogelijk nader onderzoek.