Overzicht bedragen per 1 juli 2023
RegelingenDraagkrachtInkomensgrensVermogenstoets

Individuele inkomenstoeslag

105%

Exclusief vt 

 • Alleenstaande (ouder) € 1.213,58   

 • Gehuwde € 1.733,67

ja

Individuele studietoeslag

 • Er is geen ruimte voor een inkomensvrijlating. Wanneer een student een bijbaan heeft, voldoet hij niet aan het criterium dat hij geen inkomen naast de studie kan verwerven en valt daarmee niet onder de doelgroep van de studietoeslag.

---

---

ja

Doe mee regeling

120%

Exclusief vt 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.386,95

 • Gehuwden € 1.981,34

Exclusief vt vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.547,73

 • Gehuwden € 2.101,70

nee

Stichting Leergeld

130%

 • Alleenstaande (ouder) € 1.502,53

 • Gehuwden € 2.146,45

ja

Collectieve ziektekostenverzekering (CZM)

120%

Exclusief vt 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.386,95

 • Gehuwden € 1.981,34

Exclusief vt vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.547,73

 • Gehuwden € 2.101,70

ja

Bijzondere bijstand

 • De inwoner heeft geen draagkracht uit inkomen wanneer het inkomen gelijk is aan of lager is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bedraagt het inkomen meer dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dan wordt 25% daarboven als financiële draagkracht gebruikt.

 • De draagkracht uit inkomen of vermogen is 100% als de bijzondere bijstand wordt verleend voor:

 1. Bewindvoering, budgetbeheer of schuldsanering;

 2. Duurzame gebruiksgoederen;

 3. Incidentele kosten voor levensonderhoud;

 4. Levensonderhoud als aanvulling op de algemene bijstand of het inkomen voor personen van

 5. 18 tot 21 jaar;

 6. Overbruggingsuitkering;

 7. Premie voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 8. Kosten van rente en aflossing lening;

 9. Uitvaartkosten;

 10. Verhuiskosten;

 11. Woonkosten.

Zie uitleg

120% bijstandsnorm

Exclusief vt 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.386,95

 • Gehuwden € 1.981,34

Inclusief vt vanaf pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.459,94

 • Gehuwden € 2.085,62

100% bijstandsnorm; 

Exclusief vt 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.155,79

 • Gehuwden € 1.651,12

Inclusief vt 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande (ouder) € 1.216,62

 • Gehuwden € 1.738,02

ja