In de bijlage kunt u alle inkomensgrenzen en aanvullende regelingen zien.