De gebiedsvisie voor Molenhoek Zuid is door de gemeenteraad vastgesteld. In de komende periode zal de projectgroep ideeën van omwonenden en geïnteresseerden ophalen, zodat de nieuwe wijk straks zoveel mogelijk waarde voor de omgeving en de nieuwe bewoners toevoegt. Dit gebeurt onder meer via informatieavonden.

U bent van harte welkom

De ontwikkelaars KlokGroep Wonen, Jansen Bouwontwikkeling en Exploitatiemaatschappij Molenhoek en de Gemeente Mook en Middelaar organiseren 3 informatieavonden over Molenhoek Zuid. Tijdens deze avonden krijgen alle belangstellenden de mogelijkheid om suggesties en ideeën te delen naar aanleiding van de voorliggende plannen. Bij verschillende thema’s kunt u uw ideeën en suggesties opschrijven. Van het voorlopige woonprogramma en de mogelijke architectuurstijlen tot infrastructuur en mobiliteit; alle inbreng wordt op prijs gesteld! Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Tijd en locatie

De informatieavonden vinden plaats in Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5 te Molenhoek. U kunt zich aanmelden via www.molenhoek-zuid.nl

  • Eerste informatieavond: dinsdag 29 maart. Aanvang 19.30 uur. Einde 21.00 uur.
  • Tweede informatieavond: dinsdag 17 mei. Aanvang 19.00 uur. Einde 21.00 uur.
  • Derde informatieavond: dinsdag 14 juni. Aanvang 19.00 uur. Einde 21.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwbouwproject Molenhoek Zuid treft u aan op de website molenhoek-zuid.nl. U kunt zich hier ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. De projectgroep Molenhoek Zuid zal via de nieuwsbrieven ook de verslagen van deze avonden verspreiden.