Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op uw inkomen. De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2021
Categorie Bedrag
gehuwden / samenwonenden € 593,00
alleenstaande ouder € 531,00
alleenstaande € 415,00

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Formulieren

Gebruik daarvoor een van de formulieren die u vindt bij 'Formulieren/brochures'.

Wat moet ik meenemen?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten

Wat kost het?

De behandeling van uw aanvraag is gratis.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Aanvullende informatie

Heeft deze informatie u geholpen?