De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren en waarderen van kleinschalige initiatieven door inwoners. Dit heeft concreet vorm gekregen door de regeling ‘ Vonkjes’ in het leven te roepen. Via deze regeling dagen we inwoners uit om met (nóg meer) initiatieven te komen. Zo willen we de betrokkenheid en zorg voor elkaar in de samenleving versterken.

Het gaat hier om kleinschalige initiatieven:

  • die inwoners zelf zonder hulp van de gemeente willen en kunnen uitvoeren
  • die een sociale meerwaarde hebben voor de langere termijn

Eenmalige bijdrage van € 300,-

Het betreft geen jaarlijkse bijdrage, maar een eenmalige bijdrage van maximaal
€ 300,- per aanvraag. Een aanvraag kan worden gedaan door groepjes burgers of een individuele burger, maar ook door een rechtspersoon (vereniging, stichting). Kunt u het idee samen met andere inwoners uitvoeren en heeft het een sociale meerwaarde voor de langere termijn?

Aanvragen

Voor het aanvragen van een Vonkje dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier . De aanvraag dient te voldoen aan de criteria van de Algemene Subsidieverordening en de Deelsubsidieverordening Leefomgeving.(externe link) Aanvragen kunnen zowel per post als digitaal worden aangeleverd. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via gemeente@mookenmiddelaar.nl