Let op: langere wachttijden voor hulp in het huishouden. Op dit moment zijn er (langere) wachttijden voor hulp bij het huishouden. Dit komt door een tekort aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp. Wanneer u met ons een gesprek gehad heeft, kan het nog maanden duren voordat de hulp ook echt bij u thuis komt. Houd hier rekening mee. Ook als u hulp krijgt, kunt u de gevolgen merken van te weinig personeel. Die gevolgen leest u op deze pagina onder aanvullende informatie.

Wij doen daarom een beroep op al onze inwoners:

 • Kunt u de hulp zelf regelen, bijvoorbeeld binnen uw eigen netwerk? Dan verzoeken we u dringend om dit te doen.
 • Kunt u toe met minder uren dan u aangevraagd heeft? Dan verzoeken we u om dit door te geven.

 Op deze manier houden we de hulp beschikbaar voor inwoners die anders in de problemen komen.

Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
 • De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

U meldt bij het Sociaal Team  van onze gemeente dat u huishoudelijke hulp nodig heeft. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
 • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
 • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

Extra informatie

Wachttijd door tekort aan personeel

Als u vanuit de gemeente een indicatie krijgt voor Hulp bij het Huishouden, dan kan het even duren voordat u hulp krijgt. De aanbieders van deze hulp hebben door de krapte op de arbeidsmarkt moeite met het vinden en behouden van voldoende en goed personeel. Daarom zijn er niet altijd meteen goede hulpen beschikbaar. De aanbieders doen hun uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, maar hebben beperkt invloed op het personeelsprobleem.

Wat merkt u hiervan?

Ook als u eenmaal hulp ontvangt, kunt u gevolgen van de personeelskrapte ervaren. De aanbieders proberen de roosters altijd voldoende gevuld te krijgen maar dit lukt helaas niet altijd. Hierdoor kunt u te maken krijgen met de volgende situaties:

 • U hebt geen vaste hulp en ziet daardoor vaker verschillende gezichten.
 • De hulp komt op een ander tijdstip of een andere dag dan u gewend bent.
 • Op het dagdeel waarop u graag hulp ontvangt is geen medewerker beschikbaar.

Bij ziekte en/of vakantie

De aanbieders proberen ook bij ziekte en vakantie van personeel zo goed mogelijk voor vervanging te zorgen. Het is niet altijd haalbaar dat een hulp vervangen wordt: soms wordt iemand ineens ziek of is er een andere plotselinge reden voor uitval. Het mag maximaal 6 weken in één jaar voorkomen dat u geen hulp ontvangt van de aanbieder. De aanbieder zoekt hierover altijd contact met u om te horen of dit verantwoord is.

Wat kunt u zelf doen?

Door flexibel te zijn en te accepteren dat de hulp op een andere dag, een ander tijdstip en/of door een andere hulp geleverd wordt, helpt u de aanbieders om de roosters gevuld te krijgen. Besluit u dat de hulp niet op een ander moment of door een andere hulp geleverd kan worden, dan kan het zijn dat de aanbieder u niet kan helpen. U ontvangt die week dan mogelijk geen huishoudelijke hulp. U heeft in dat geval geen recht op het inhalen hiervan op een ander moment. Gemeente en aanbieders houden overigens geen rekening met een voorkeur van de klant voor bepaalde persoonskenmerken van de hulp.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief. Deze eigen bijdrage hangt niet af van het aantal keer dat de hulp bij u komt. Op het moment dat u 1 keer in de maand hulp ontvangt betaalt u evenveel eigen bijdrage als op het moment dat u 4 keer per maand huishoudelijke hulp ontvangt. Als uw hulp een (paar) keer uitvalt en de huishoudelijke hulp niet geleverd wordt, zult u daarom toch de eigen bijdrage moeten betalen. Het bedrag is immers niet gekoppeld aan het aantal uren of dagen dat u hulp ontvangt. Dit is landelijk geregeld: de gemeente heeft hier geen invloed op.