Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan het Sociaal Team u hiermee helpen. Het  Sociaal Team zoekt samen met u naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Of u huishoudelijke hulp krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het Sociaal Team bekijkt met u wat de mogelijkheden zij. Hierbij wordt onder andere gekeken of u het probleem zelf kunt oplossen of bijvoorbeeld met hulp van uw netwerk.

Wat moet ik doen?

U meldt bij het Sociaal Team dat u huishoudelijke hulp nodig heeft. Dit kan op verschillende manieren:

  • U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:30 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken van de gemeente Mook & Middelaar een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
  • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Hoe lang duurt het?

Het Sociaal Team moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren. U krijgt een onderzoeksverslag met de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die het Sociaal Team u wil bieden. Door het ondertekenen van dit onderzoeksverslag dient u een aanvraag in.

Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente hier binnen 2 weken op beslissen.

Wat kost het?

Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Aanvullende informatie

Wachttijd door tekort aan personeel

Als u vanuit de gemeente een indicatie krijgt voor Hulp bij het Huishouden, dan kan het even duren voordat u hulp krijgt. De aanbieders van deze hulp hebben door de krapte op de arbeidsmarkt moeite met het vinden en behouden van voldoende en goed personeel. Daarom zijn er niet altijd meteen goede hulpen beschikbaar. De aanbieders doen hun uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, maar hebben beperkt invloed op het personeelsprobleem.

Wat merkt u hiervan?

Ook als u eenmaal hulp ontvangt, kunt u gevolgen van de personeelskrapte ervaren. De aanbieders proberen de roosters altijd voldoende gevuld te krijgen maar dit lukt helaas niet altijd. Hierdoor kunt u te maken krijgen met de volgende situaties:

  • U hebt geen vaste hulp en ziet daardoor vaker verschillende gezichten.
  • De hulp komt op een ander tijdstip of een andere dag dan u gewend bent.
  • Op het dagdeel waarop u graag hulp ontvangt is geen medewerker beschikbaar.

Bij ziekte en/of vakantie

De aanbieders proberen ook bij ziekte en vakantie van personeel zo goed mogelijk voor vervanging te zorgen. Het is niet altijd haalbaar dat een hulp vervangen wordt: soms wordt iemand ineens ziek of is er een andere plotselinge reden voor uitval. Het mag maximaal 6 weken in één jaar voorkomen dat u geen hulp ontvangt van de aanbieder. De aanbieder zoekt hierover altijd contact met u om te horen of dit verantwoord is.

Wat kunt u zelf doen?

Door flexibel te zijn en te accepteren dat de hulp op een andere dag, een ander tijdstip en/of door een andere hulp geleverd wordt, helpt u de aanbieders om de roosters gevuld te krijgen. Besluit u dat de hulp niet op een ander moment of door een andere hulp geleverd kan worden, dan kan het zijn dat de aanbieder u niet kan helpen. U ontvangt die week dan mogelijk geen huishoudelijke hulp. U heeft in dat geval geen recht op het inhalen hiervan op een ander moment. Gemeente en aanbieders houden overigens geen rekening met een voorkeur van de klant voor bepaalde persoonskenmerken van de hulp.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief. Deze eigen bijdrage hangt niet af van het aantal keer dat de hulp bij u komt. Op het moment dat u 1 keer in de maand hulp ontvangt betaalt u evenveel eigen bijdrage als op het moment dat u 4 keer per maand huishoudelijke hulp ontvangt. Als uw hulp een (paar) keer uitvalt en de huishoudelijke hulp niet geleverd wordt, zult u daarom toch de eigen bijdrage moeten betalen. Het bedrag is immers niet gekoppeld aan het aantal uren of dagen dat u hulp ontvangt. Dit is landelijk geregeld: de gemeente heeft hier geen invloed op.

Heeft deze informatie u geholpen?