We merken dat veel mensen zich zorgen maken, omdat de waterstanden die we kunnen verwachten vergeleken worden met 1993 en 1995. Maar de veiligheidssituatie is nu anders. Onze waterkeringen zowel in Middelaar als Mook zouden naar de huidige inzichten een hoogte van het Maaswater van meer dan 1200 cm (12 meter) aan moeten kunnen,

Verwachting van Rijkswaterstaat

De prognoses van Rijkswaterstaat voor de piek voor onze gemeente in de periode van zaterdag-maandag liggen daaronder. Maar prognoses geven geen 100 % zekerheid. De natuur is niet altijd voorspelbaar. Daarbij moet  ook de kanttekening worden gemaakt dat de waterkeringen en in het bijzonder de dijken voor het eerst in de praktijk door dit hoge water getest worden. 

De situatie per kern is in grote lijn als volgt. 

Mook

In Mook is aan de Maaskade recent een nieuwe keermuur gemaakt. Met de huidige inzichten biedt deze keermuur (met een hoogte van meer dan 12 meter boven NAP) voldoende bescherming.

Plasmolen

De keersluis (12,70 meter boven NAP) bij de Cuijkse Steeg is door het Waterschap gesloten. Deze keersluis was er in 1993 en 1995 niet, waardoor ook het water van de Mookerplas indertijd met het Maaswater steeg en tevens buiten de oevers trad. Dit betekent dat er als gevolg van de keersluis nu geen Maaswater meer richting Plasmolen kan stromen. De hoeveelheid water die via kleine beekjes afstroomt in de Mookerplas is zodanig klein dat dit geen problemen mag opleveren.

Middelaar

In 1993 en 1995 was hier geen bedijking. Dat is nu dus anders. Op basis van een noodwet is er na 1995 een dijk aangelegd. Deze dijk loopt langs de Broekstraat. Op Google maps te herkennen aan de lichte lijn die langs deze straat loopt. De Broekstraat ligt dus binnendijks.

Molenhoek

In Molenhoek worden geen problemen voorzien door het hoge water.

Waterstand en verwachtingen

U kunt hier de waterstand en verwachtingen bekijken.

Scenario kaart onze gemeente

Op dit moment wordt er door de Veiligheidsregio hard gewerkt aan scenario kaarten per gemeente. Zodra dit kaartje voor onze gemeente – later vandaag – beschikbaar is, zullen wij communiceren over eventuele maatregelen.