Het water is genoeg gedaald om niet meer in een rampenstructuur te werken. Dit betekent dat er geen bestuurlijke coördinatie meer nodig is binnen onze Veiligheidsregio Limburg Noord. Ook vervalt de noodverordening. Dit betekent dat dijken weer toegankelijk zijn TENZIJ er een bord met ‘verboden toegang’ (art. 461 Wetboek van Strafrecht) staat.

Dijken nog niet veilig!

Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Mook en Middelaar roepen op om niet over (onverharde) dijken te lopen en/of fietsen. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn. De dijkinspecteurs van Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. De dijken zijn op dit moment kwetsbaar. Om te voorkomen dat ze onnodig belast worden, is het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Opruimen is gestart

In de hele provincie is gestart met het opruimen van de vaarweg en de gebieden die overstroomd zijn geweest. Denk aan het weghalen van takken, boomstammen, inboedels van campings en weggedreven agrarische producten. De vaarweg krijgt prioriteit. Die moet zo snel mogelijk weer goed en veilig bevaarbaar zijn. Het zal nog weken duren voordat alles opgeruimd is; Limburg is een uitgestrekt gebieds het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Vreemde situatie bij een dijk?

Ziet u in de komende dagen in uw omgeving een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen de situatie op basis van uw melding en bepalen daarmee de prioriteit waarmee ze deze situatie komen beoordelen.

Maak foto’s van schade voordat u gaat opruimen

Ontdekt u schade aan uw woning of bezittingen? Ruim dan niet meteen op maar maak voorafgaand foto's. Dat is belangrijk voor de afwikkeling van de schade. Dit maakt later onderdeel uit van de schadeclaim bij de verzekering.

Let op:

  1. Pomp uw kelder niet leeg als het water buiten nog niet is gezakt. Dat kan tot onnodige extra schade leiden. De fundering kan hierdoor in elkaar storten.
  2. Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen zorgen voor een koolmonoxidevergiftiging.

Actuele informatie

  • Actuele informatie vindt u altijd op de website Veiligheidsregio Limburg-Noord, via www.vrln.nl
  • Wilt u melding maken van een gevaarlijke situatie die ontstaan is door hoogwater? In onderstaande tabel ziet u waar u dan naartoe kunt bellen.
  • Maakt u zich zorgen over de situatie in onze eigen gemeente? Op onze website staat meer informatie, bijvoorbeeld over het verschil tussen nu en 1993/1995.
  • Voor informatie over wateroverlast en hoogwater, bel 0800-1351. De gemeente is telefonisch voor u bereikbaar via 024-696 91 11.

 

Waterstanden

Op www.waterstandlimburg.nl en de gelijknamige app kunt u de waterstanden en de eventueel dreigende wateroverlast in de gaten houden. U kunt hier de waterstand en verwachtingen voor Mook bekijken.