Wat is het?

Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente op diverse locaties hondenuitlaatstroken aangelegd. Deze plekken zijn duidelijk aangegeven met een bordje ‘uitlaatstrook’. Op deze stroken mogen honden hun behoefte doen en geldt geen opruimplicht voor de hondenbezitter. De gemeente zorgt vervolgens dat de hondenuitlaatstroken regelmatig (1x per twee weken) worden gereinigd en gemaaid.

Losloopgebied

Uw hond dient binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd te zijn, behalve in de afgeschermde , zoals aan de Ringbaan in Molenhoek. Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen, tenzij dit door borden anders staat aangegeven. Daarnaast zijn op het grondgebied van Natuurmonumenten (Mookse Schans) en Leisurelands (Mookerplas) ook een aantal loslooproutes aangewezen.

Hoe werkt het?

In de gemeente Mook en Middelaar gelden een aantal regels:

  • Het is niet toegestaan om honden uit te laten op een kinderspeelplaats, een zandbak of een speel- of trapveldje;
  • Binnen de bebouwde kom moet uw hond altijd aangelijnd zijn. Zo verliest u de hond niet uit het oog en ziet u wanneer de hond zijn behoefte doet;
  • U bent verplicht om de uitwerpselen van uw hond onmiddellijk op te ruimen. Deze opruimplicht geldt niet op de aangewezen honden- uitlaatstroken en op terreinen buiten de bebouwde kom;
  • Hondenpoepzakjes kunt u - goed dichtgebonden - in een afvalbak of in de eigen restafvalcontainer gooien.
  • Honden moeten aangelijnd zijn met uitzondering van de losloopgebieden.

Wat moet ik doen?

Gemeentelijke toezichthouder

De gemeentelijke toezichthouder ziet toe op een goede naleving van de regels. Hij kan u uitleg geven over de regels en verwijzen naar de hondenuitlaatstroken.

Bekeuring

Als regels overtreden worden kan hij ook een bekeuring uitschrijven. Natuurlijk hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen. We doen daarom een dringend beroep op alle hondeneigenaren zich aan de regels te houden. U hebt de lusten van de hond, bezorg anderen niet de overlast.

Extra informatie

Hondenbelasting

U moet voor uw hond belasting betalen. Een nieuwe hond meldt u aan op Mijn BsGW. We verzoeken u uw hond aan te melden binnen 14 dagen nadat u deze aangeschaft heeft. U kunt uw hond ook telefonisch aanmelden via 088-8420420.