de gemeenteraad in beeld

Uw mening telt

Het is lastig om steeds aan elke inwoner van de gemeente zijn of haar mening te vragen. Daarom is er een gemeenteraad. Hierin zitten mensen van verschillende politieke partijen.

Hoe wordt de gemeenteraad gevormd?

Er zijn elke vier jaar verkiezingen voor de gemeenteraad. Door te stemmen kiest u welke mensen namens u in de gemeenteraad beslissingen mogen nemen.

Zetels verdelen

Na het stemmen is bekend hoeveel zetels naar welke partij gaan. De raadsleden die een zetel krijgen, zijn de leden die het hoogst op de kieslijst staan, maar soms ook de leden met voldoende voorkeursstemmen.

Coalitie vormen

De partij met de meeste zetels zoekt partijen om samen de gemeente mee te besturen. Dit is de coalitie en opgeteld heeft deze altijd de meerderheid van de zetels. De partijen die niet in de coalitie zitten vormen samen de oppositie.

Doelen opstellen

De coalitiepartijen spreken met elkaar af welke doelen ze willen bereiken in de komende vier jaar. De raad bespreekt het coalitieprogramma en de oppositiepartijen mogen hun mening geven.

Stem van de inwoners

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van onze gemeente. Namens de inwoners geeft de gemeenteraad aan wat er moet gebeuren.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van onze gemeente, maakt de plannen en controleert of het college van burgemeester en wethouders deze goed uitvoert.

Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en heeft veel taken. Een van de belangrijkste: de gemeente veilig houden. Hiervoor werkt hij veel samen met de brandweer en politie.

Wethouders

De wethouders zorgen ervoor dat de beslissingen die door de gemeenteraad worden genomen ook worden uitgevoerd. De wethouders en de burgemeester zijn samen het college.

Raadsvergadering

De gemeenteraad neemt besluiten in de raadsvergadering. In principe één keer per maand op donderdagavond om 19.30 uur. De burgemeester is voorzitter. Iedereen die dat wil kan de besluitvorming via de website of vanaf de publieke tribune volgen. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom. Als u vragen heeft over de raadsvergadering neem dan contact op met de griffier via griffier@mookenmiddelaar.nl