Het Waterpanel Noord (WPN) is een samenwerkingsverband in Noord- en Midden-Limburg van gemeenten, waterschap en waterleidingmaatschappij. In opdracht van het Waterpanel is een ‘Stresstest Light Klimaatbestendigheid’ uitgevoerd. Met de kaarten zijn de (toekomstige) locaties in beeld gebracht voor wateroverlast, hittestress en droogte.

U kunt de kaarten bekijken op :  https://wpn.klimaatatlas.net/