Heeft u of uw gezin ondersteuning nodig, bij bijvoorbeeld opvoeding? Of bent u op zoek naar een dagbesteding of hebt u een rolstoel nodig? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft.

Wat doet het Sociaal Team?

Het Sociaal Team:

  • Ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor problemen
  • Bekijkt samen met u wat nodig is om problemen weer de baas te worden
  • Bespreekt met u wat u allemaal zelf kunt doen
  • Kijkt naar uw totaalsituatie en/of die van uw gezin/huishouden
  • Stelt samen met u een plan op
  • Schakelt hulp in als blijkt dat u zorg nodig heeft

Wie zitten er in het Sociaal Team?

In het Sociaal Team werken mensen met verschillende specialismen op het gebied van zorg en welzijn. Zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, jeugdconsulenten en Wmo-consulenten. Het Sociaal Team werkt daarnaast samen met lokale en regionale partners.

Hoe werkt het Sociaal Team?

Een medewerker van het Sociaal Team maakt met u een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden maar ook op het gemeentehuis. U kunt iemand uit uw netwerk vragen aan te sluiten bij dit gesprek. Ook kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om u te ondersteunen bij het gesprek met het Sociaal Team. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie met de medewerker van het Sociaal Team, hierin wordt gesproken over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit of financiën. De medewerker van het Sociaal Team maakt een onderzoeksverslag waarin uw situatie beschreven staat. Op het moment dat er via het Sociaal Team ondersteuning wordt ingezet, geldt dit onderzoeksverslag als een aanvraag voor de ondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u te ondersteunen bij het gesprek met het Sociaal Team. Deze hulp is gratis. U kunt meer lezen over de onafhankelijke cliëntondersteuner op de website: www.mee.nl/onafhankelijke-clientondersteuning(externe link). U kunt de onafhankelijke cliëntondersteuner ook bellen op telefoonnummer (088) 633 00 00 of mailen naar info@meegeldersepoort.nl.

Contact met het Sociaal Team

Telefoon

U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken van de gemeente Mook & Middelaar een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

E-mail

U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl.

Spoed

Het Sociaal Team is niet buiten kantooruren bereikbaar. In geval van jeugdhulp met spoed kunt u contact opnemen met Bureau Jeugdzorg Gelderland (0800) 995 55 99. Het Sociaal Team heeft een mobiel karakter, dit betekent dat niet alle medewerkers van het Sociaal Team altijd in het gemeentehuis aanwezig zijn.

Meer informatie

U kunt in onderstaande folders meer informatie vinden over het Sociaal Team en de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet en hoe wordt omgegaan met privacy: