In ons afval zit van alles wat kan worden hergebruikt. Denk aan glas, papier, plastic, textiel, luiers. Het is eigenlijk een grondstof voor nieuwe producten. Als we afval goed scheiden, kunnen we meer van wat we weggooien hergebruiken. Er blijft dan als het goed is steeds minder restafval over. Hoe wij als gemeente willen zorgen voor zo min mogelijk restafval en zo veel mogelijk grondstoffen staat in ons Grondstoffenplan. Het grondstoffenplan gaat dus over:

  • het ontmoedigen van restafval
  • het motiveren en stimuleren van het scheiden van grondstoffen

30 kg restafval per inwoner

Landelijk zijn er doelen gesteld voor ons huisvuil: de VANG-doelstellingen. Voor onze gemeente is bij het vaststellen van het Grondstoffenplan afgesproken dat we zo snel mogelijk niet meer dan 100 kg restafval per inwoner zouden hebben. Dit in combinatie met een afvalscheiding van minstens 75%. Dit is gebaseerd op de VANG-doelstellingen voor het jaar 2020 die bij het vaststellen van het plan golden. Bij het vaststellen van het plan hadden we 127 kg restafval per inwoner en 72,5% scheiding (CBS 2020). Voor 2030 gold er als VANG-doelstelling om maximaal 30 kg restafval per inwoner te hebben. 

Van aantal kilo’s restafval naar recycling

Inmiddels zijn de VANG-doelstellingen gewijzigd. De huidige VANG-doelstellingen houden in dat er in 2030 60% van al het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. In 2035 moet dit 65% zijn. Het Grondstoffenplan helpt ons bij het bereiken van de VANG-doelstellingen.  
Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor ingestemd met een gefaseerde, gecombineerde invoering van laagfrequent (minder vaak inzamelen) en omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen wil zeggen dat alle grondstoffen (gft, papier, plastic) aan huis worden opgehaald en dat het restafval apart moet worden weggebracht naar een ondergrondse container. 
Het laagfrequent inzamelen betekent dat we sinds 1 januari 2023 het restafval een keer per vier weken inzamelen. Hierbij wordt betaald voor het aantal keren dat de container geledigd wordt en het aantal klepopeningen van de ondergrondse overloopcontainer. Sindsdien is ook het gft-afval gratis en heeft iedere inwoner toegang tot alle Dar-milieustraten. 

Proefgebied

Als onderdeel van het Grondstoffenplan zou er een proefgebied binnen de gemeente worden aangewezen om daar te testen hoe het omgekeerd inzamelen zou verlopen. Op termijn zouden we dan doorgaan naar compleet omgekeerd inzamelen in de gehele gemeente. In de raadsvergadering van 14 maart 2024 is echter besloten dat we door blijven gaan met laagfrequent inzamelen en dat we niet overgaan op omgekeerd inzamelen.