In ons afval zit van alles wat kan worden hergebruikt. Denk aan glas, papier, plastic, textiel, luiers. Het is eigenlijk een grondstof voor nieuwe producten. Als we afval goed scheiden, kunnen we meer van wat we weggooien hergebruiken. Er blijft dan als het goed is steeds minder restafval over. Hoe wij als gemeente willen zorgen voor zo min mogelijk restafval en zo veel mogelijk grondstoffen staat in ons Grondstoffenplan. Het grondstoffenplan gaat dus over:

  • het ontmoedigen van restafval
  • het motiveren en stimuleren van het scheiden van grondstoffen

30 kg restafval per inwoner

Landelijk zijn er doelen gesteld voor ons huisvuil: de VANG-doelstellingen. Voor onze gemeente is afgesproken dat we zo snel mogelijk de landelijke VANG-doelstelling voor 2020 realiseren: niet meer dan 100 kg restafval per inwoner met minstens 75% afvalscheiding. We komen van 127 kg restafval en 72,5% scheiding (CBS 2020). In 2030 willen we naar maximaal 30 kg restafval per inwoner.

Verschillende maatregelen

Om tot 30 kg restafval en 75% afvalscheiding te komen, gaan we verschillende stappen zetten. Denk aan:

  • verbeterde inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, etensresten
  • Verbeterde inzameling van oud papier
  • PMD-containers voor plastic, metaal en drinkpakken
  • gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal (al gerealiseerd in december 2021)
  • optimalisatie van de milieustraat, nu alleen op zaterdagochtend geopend.

Ophalen restafval

Tegenover extra service op het scheiden van grondstoffen, willen we het ophaalsysteem voor restafval afschalen. Naarmate de grondstoffen beter apart worden gehouden, ontstaat er immers minder restafval. Denk hierbij aan een inzamelfrequentie van eenmaal per 4 weken en “omgekeerd inzamelen”, waarbij we alleen het afval dat als grondstof kan dienen huis-aan-huis ophalen. Vergelijkbare gemeenten in de regio zoals Beuningen en Druten komen met dit systeem onder de 50 kg per inwoner uit. Afvalinzameling scoort in deze gemeenten – na wat wennen – een ruime voldoende. Belangrijk voor onze gemeente is dat er net zoals in Beuningen en Druten een vangnet komt voor minder validen en ouderen.