Wat is het?

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan:

 • beton
 • asfalt
 • dakpannen
 • bakstenen

In het Besluit bodemkwaliteit(externe link) staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Grond van schone locatie in gemeente

Indien u grond van elders wilt toepassen op uw eigen perceel dient de kwaliteit van de grond aan bepaalde eisen te voldoen. Als de grond afkomstig is van een schone locatie in de gemeente Mook en Middelaar, Gennep of Bergen, dan hoeft u geen bodemonderzoek te laten uitvoeren om de kwaliteit aan te tonen, maar kan volstaan worden met een formulier dat van de website van de gemeente is te downloaden (formulier 'toets herkomst'). Daarnaast moet u de toepassing melden via het digitaal loket www.meldpuntbodemkwaliteit.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

Stap één: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap twee: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk vijf werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap drie: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit(externe link). Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen