In oktober en november wordt in onze gemeente een cursus Youth Mental Health First Aid gegeven. U kunt zich voor deze cursus opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat is YMHFA?

De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ is een internationaal erkende cursus, waarin je leert hoe je eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren. In de cursus krijg je informatie over veel voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren en leer je hoe je het gesprek met een jongere kunt aangaan waarvan je vermoedt dat deze psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je kunt handelen wanneer een jongere in een crisis verkeert.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met weinig of geen kennis van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), die tijdens hun werk of vrijwilligerswerk te maken krijgen met adolescenten met psychische problemen. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan mensen die deel willen nemen. De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Wanneer de cursus met goed gevolg is afgelegd en bij volledige deelname ontvangen de deelnemers een certificaat en worden ze voor 3 jaar geregistreerd als First Responder YMHFA.

Wanneer?

Overzicht data
Datum Tijd
21 oktober 16.30 tot 20.00 uur
28 oktober  16.30 tot 20.00 uur
4 november 16.30 tot 20.00 uur
11 november 16.30 tot 20.00 uur

De cursus duurt 4 avonden. Als u zich voor deze cursus aanmeldt, dan wordt verwacht dat u alle genoemde 4 avonden aanwezig bent. Voor soep en een broodje wordt gezorgd.

Waar?

De cursus wordt gegeven in Mook en Middelaar in MFC De Koppel, Dorpsstraat 45, Middelaar.

Deelnemen?

U kunt zich aanmelden via de website van MHFA Nederland: https://mhfa.nl/cursus/. Plaatsing gebeurt op volgorde van  aanmelding. Dus heeft u interesse, geef u dan snel op!

Meer informatie?

In onderstaande folder vindt u meer informatie. Als u vragen heeft kunt u bellen naar (06) 50 00 73 50.