Waarom zijn verkiezingen belangrijk? 

Willem Gradisen, burgemeester

Er zijn in de wereld veel landen waar de inwoners hun stem niet mogen uitbrengen. Het is dus eigenlijk een enorm voorrecht om te mogen stemmen. Bij verkiezingen voor de gemeenteraad gaat het om onderwerpen bij u in de omgeving. Over de school in het dorp, de voetbalvereniging, het dorpshuis, de ouderenzorg, de verkeersveiligheid, het onderhoud van wegen en openbaar groen, enz. Of, om het breed te zeggen, over de leefbaarheid. De gekozen gemeenteraadsleden beslissen daarover. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

Zelf actief zijn

Om een indruk te krijgen wat de gemeenteraad doet en hoe men tot besluiten komt, kunt u uiteraard zelf een keer een raadsvergadering bezoeken of digitaal volgen. Ook kunt u thuis, om een indruk te krijgen, via de computer, laptop of IPad nog eens rustig de opgenomen raadsvergaderingen uit het recente verleden terugluisteren. Om uw stem te bepalen kunt u verder de lokale verkiezingsprogramma’s op de websites van de politieke partijen bestuderen of het huis-aan-huis verkiezingsmagazine goed doornemen.

Lokale verkiezingen

Het gaat om verkiezingen op lokaal niveau. Vaak wordt er op de landelijke televisie eveneens aandacht besteed aan raadsverkiezingen. Toch is het eigenlijk bij gemeenteraadsverkiezingen minder van belang wat landelijke politici en coryfeeën vinden. Het gaat om verkiezingen van lokale kandidaat-raadsleden en wat zij willen voor de toekomst van onze gemeente Mook en Middelaar.  

Kiesrecht

Op woensdag 16 maart a.s. (en in verband met corona ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart) zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder mag stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen geldt dat ook voor niet-Nederlanders die langer dan 5 jaar legaal in Nederland verblijven. Het is niet verplicht om te stemmen, maar het is een recht.

Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uiterlijk twee weken voor de verkiezingen krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs kunt laten zien. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Burgemeester Willem Gradisen.