De gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart a.s. (en in verband met corona ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart) plaatsvinden zijn van groot belang voor iedere kiezer. Dat komt mede omdat de taken van de gemeenten enorm zijn uitgebreid. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben de gemeenten er steeds meer taken bij gekregen. Dit begon met de Bijzondere Bijstand en de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Vervolgens is daar bijv. bijgekomen de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten zijn inmiddels eveneens verantwoordelijk voor het grootste deel van de zorg, de jeugdzorg en alles rond werk, inclusief de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). 

Willem Gradisen, burgemeester

Grotere belangen van de kiezer

De belangen van de kiezer zijn in de loop van de jaren alleen maar groter geworden. Het gaat niet alleen meer om de sportvereniging bij u in het dorp, de aanleg en het onderhoud van de wegen, het onderhoud van het openbaar groen, de verkeersveiligheid, het voorzieningenniveau in uw dorp en daarmee de leefbaarheid in het algemeen. Ook grote projecten over de gemeentegrenzen heen zijn van belang, zoals eerder de opening van het station Mook-Molenhoek en in de afgelopen periode de aanleg van de snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen inclusief de fietsbrug bij Mook. 

Zorg

Maar ook dichter bij huis. Het gaat nu bijvoorbeeld eveneens om de jeugdzorg voor bijvoorbeeld uw zoon of dochter. Het kan gaan om de aanvullende zorg voor uw bejaarde moeder of vader. Of om een zinvolle tijdbesteding of werk voor uw gehandicapte (klein)kind.

Verkiezingskrant

Het is wellicht verstandig om u van tevoren nader op de hoogte te stellen hoe u uw politieke keuze gaat bepalen. Lees de speciale verkiezingskrant en volg de debatavond die wordt georganiseerd door De Gelderlander, GL8 en de dorpsraden van Molenhoek en Middelaar/Plasmolen. Kortom, informeert u zich nader over de diverse politieke partijen en hun kandidaten in Mook en Middelaar. En natuurlijk geldt vooral: laat uw stem niet verloren gaan!  

Burgemeester Willem Gradisen