De lokale politiek is momenteel volop aan de slag om een zo goed mogelijke verkiezingsuitslag te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen, die op woensdag 16 maart a.s. (en in verband met corona ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart) plaatsvinden. De campagnes zijn begonnen of staan op het punt te beginnen. De politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen hebben inmiddels al vele voorbereidingen getroffen. 

Verkiezingsprogramma’s

Willem Gradisen, burgemeester

Zo  zijn er verkiezingsprogramma’s geschreven. Een forse klus omdat daaraan vaak al veel discussie vooraf is gegaan. Bovendien is vier jaar vooruitkijken sowieso een hachelijke zaak. De maatschappelijke ontwikkelingen veranderen snel, met name als gevolg van sterke internationale sociaaleconomische veranderingen die invloed hebben op alle landen in de wereld en als gevolg van voortdurende technologische vernieuwingen. Of denk bijv. aan de pandemie met de coronacrisis, die niemand van tevoren had kunnen voorspellen.

Extra taken voor gemeenten

Verder zijn er voor de gemeenten in de loop van de tijd veel extra taken bijgekomen. Zoals taken op het gebied van werk, de zorg en de jeugdzorg. Deze taken zijn zo omvangrijk dat het gaat om een toename van de inkomsten en kosten van de gemeenten met maar liefst meer dan 1/3 deel. Het zijn dus extra klussen, waarop tegelijkertijd door het rijk stevig is bezuinigd.   

Samenstellen lijsten met kandidaten

De politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben, naast het schrijven van verkiezingsprogramma’s, ook nog lijsten met kandidaten moeten samenstellen. Kandidaten die deze klus voor minstens een periode van vier jaar willen uitvoeren en daarnaast geschikt zijn voor dat moeilijke werk. Het liefst ook nog in een goede mix: niet alleen mannen, maar eveneens vrouwen en niet alleen ouderen, maar tevens jongeren. Het liefst zouden de kandidaten ook afkomstig moeten zijn uit de diverse kernen binnen onze gemeente. Dat is een lastige opgave.

Raadswerk naast een baan

Het gaat om raadswerk dat (doorgaans) moet worden gedaan naast een baan. Bovendien krijgt een raadslid van de buitenwacht doorgaans eerder kritiek te horen dan een keer een complimentje. Vooral via social media kan de kritiek stevig zijn en soms zelfs over de grenzen van fatsoen heen. Je moet dus een dikke huid hebben.

Werken aan een betere toekomst

En toch, toch …….. krijg je er als kandidaat raadslid veel voor terug. Het is fantastisch om mee te mogen werken aan een (nog) betere toekomst voor onze inwoners. Om een bijdrage te mogen leveren aan onze mooie gemeente Mook en Middelaar. Het is dynamisch om te mogen werken aan een mooie campagne. En vervolgens de spanning mee te mogen maken of jij, of je partij, al dan niet bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt beloond door de kiezer.

Uw stem telt mee

Want u, de kiezer, heeft het met de gemeenteraadsverkiezingen voor het zeggen. Uw stem telt mee. Maak er gebruik van.


Burgemeester Willem Gradisen.