Inwoners en bedrijven in de gemeente Mook en Middelaar ontvangen voortaan één gecombineerd aanslagbiljet voor alle gemeentebelastingen en de waterschapsbelastingen. Vanaf dit jaar voert BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond de verschillende heffingen en invorderingen uit namens de gemeente en het waterschap. De meeste belastingaanslagen die vanuit BsGW worden verzonden, vallen eind februari 2021 in de bus. De gemeenteraad van Mook en Middelaar nam op 9 juli 2020 het besluit om met ingang van 1 januari 2021 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW.

Belastingen op één aanslagbiljet

Voorheen ontvingen burgers en bedrijven het aanslagbiljet voor de gemeentelijk belastingen en het aanslagbiljet voor waterschapsbelastingen apart. Vanaf 2021 staan deze belastingen samen op één aanslagbiljet. Het totaalbedrag op dit aanslagbiljet is de optelsom van de twee belastingheffingen.

Tarieven

Het bepalen van het beleid en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeenten. De hoogte van de te betalen belasting kan dus per gemeente blijven verschillen. Ook het waterschap stelt de eigen belastingtarieven vast.

Voordelen

De samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten heeft veel voordelen. Deze dienstverlening zal door de moderne digitale mogelijkheden in de dienstverlening van BsGW sterk verbeteren. Belastingbetalers ondervinden tijdsbesparing en gemak doordat zij voortaan al hun zaken rondom gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen afhandelen via één aanvraag en via één centrale organisatie. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag.

Informatiebrief

Eind volgende week ontvangen alle inwoners en bedrijven in Mook en Middelaar een informatiebrief van de gemeente. In deze brief worden de voordelen van deze samenwerking uitgelegd en wordt beschreven wat er verandert voor de belastingheffing. Voor vragen over belastingen kunt u met BsGW contact opnemen