In 2050 worden alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd. Dat is landelijk afgesproken in het Klimaatakkoord. Door over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas kan de gaswinning in het aardbevingsgevoelige Groningen beëindigd worden en wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Daarnaast zijn we minder afhankelijk van andere landen om in onze warmtewinning te voorzien. In het klimaatakkoord staat ook dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte moeten vaststellen. In die visie moeten zij aangeven welke stappen er nu gezet gaan worden om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Het proces

De gemeente Mook en Middelaar heeft deze visie samen met de gemeenten Gennep en Bergen vormgegeven. Samen met een adviesbureau zijn er analyses gedaan en zijn er veel belangrijke partners in de drie gemeenten gesproken, zoals woningcorporaties en dorps- en wijkraden. Via een webinar op 2 november hebben inwoners ook al opmerkingen gegeven. Dat heeft geleid tot deze Transitievisie Warmte.

Geef uw mening!

Nu is het aan u om uw mening te geven over deze visie. De omgang naar een aardgasvrije gemeente kan alleen maar met hulp van inwoners. Daarom zijn we erg benieuwd naar uw mening over de voorgestelde stappen. De opmerkingen zullen verzameld worden en daar waar nodig verwerkt in de definitieve visie. Deze zal door de gemeenteraden vastgesteld moeten worden. Daarna kunnen we aan de slag met de uitvoering. Elke vijf jaar zullen we de visie herzien en kijken of we met nieuwe technieken aan de slag kunnen.

Wat staat er in de visie?

In deze eerste Transitievisie Warmte zijn veel analyses en gesprekken terug te vinden om de warmtebehoefte en kansen in kaart te brengen. Welke alternatieve warmtetechnieken zijn mogelijk geschikt in Mook en Middelaar?

Eerste stap

De eerste stap die we willen nemen bestaat uit het terugdringen van de vraag naar warmte. Oftewel: isoleren. Hoe beter onze gebouwen geïsoleerd zijn, hoe makkelijker het uiteindelijk is om op een alternatieve techniek over te stappen. Daar waar mogelijk kijken we ook naar de mogelijkheid om met hybride warmtepompen te werken. Door deze keuze te maken, starten we met de maatregelen waar we geen spijt van zullen krijgen. We gooien immers nog niets weg en houden alle opties naar de toekomst over.

Reageren?

U vindt de Transitievisie Warmte op onze website. Reageren kan tot 31 december 2021 via: duurzaam@mookenmiddelaar.nl