Heeft u zorgen om iemand met onbegrepen gedrag? Heeft iemand zorg nodig, maar vermijdt hij dit? Zorgt iemand voor overlast in de wijk en begrijpt u zijn gedrag niet? Dan kunt u contact zoeken met de wijk GGD. Voor onze gemeente: Marieke van Lankveld (GGD Gelderland-Zuid) en Michael ter Voort (Ixta Noa). Als wijk GGD zijn Marieke en Michael onafhankelijk en makkelijk te benaderen.

Marieke van Lankveld

“Wij helpen de inwoner én de omgeving”

Marieke en Michael helpen inwoners die onbegrepen gedrag vertonen. Ze bespreken met deze inwoner wat zijn behoeften zijn en wat diegene nodig heeft om zich te kunnen redden en zich prettig te voelen. Door snelle signalering en een passende aanpak voorkomen ze dat er problemen ontstaan of situaties verergeren. 

Michael ter Voort

“We doen dit met elkaar”

Samen met naastbetrokkenen en buurtbewoners zoeken Marieke en Michael naar een manier om de situatie leefbaar te houden. Ze helpen de omgeving als die zorgen heeft of overlast ervaart. Hierbij leggen ze verbinding tussen de buurt waarin iemand woont en eventueel betrokken organisaties zoals de woningcorporatie, huisarts en/of GGZ.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen? Neem dan contact op met Marieke en Michael via Meldpunt Bijzondere Zorg: (088) 144 7030 of wijkggd@ggdgelderland.nl