De gemeente Mook en Middelaar gaat woningeigenaren een handje helpen met energie besparen. Wie een aantal vragen over het eigen energieverbruik en getroffen duurzaamheidsmaatregelen beantwoordt, ontvangt een voucher van 50 euro om te besteden aan energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen en ledlampen.

Brief voor huiseigenaren

Alle huiseigenaren in de gemeente hebben in de week van 12 oktober een brief over dit onderwerp ontvangen. De energievoucher is een initiatief van de gemeente Mook en Middelaar in samenwerking met de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar en Het Energiecafé Mook en Middelaar, en kan tot maart 2021 worden ingeleverd bij de Multimate in Gennep. Doel is huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Woningeigenaren kunnen bovendien een gratis advies krijgen over energiebesparende maatregelen. De voucher en het advies vormen onderdeel van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), een rijksregeling die alleen voor woningeigenaren geldt.

In 2030 energieneutraal

De gemeente Mook en Middelaar wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent onder meer 30 procent minder energieverbruik ten opzichte van 2015. Met de voucher-actie wil de gemeente particuliere eigenaren van een bestaande woning stimuleren hieraan een bijdrage te leveren. ‘We moeten het samen doen. Met een kleine aanpassing kun je al een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzaam Mook en Middelaar. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, je bespaart hiermee zelf ook energiekosten’, benadrukt wethouder Pepijn Baneke.

Inzicht in energieverbruik

De ingevulde vragenformulieren geven de gemeente inzicht in energieverbruik op wijkniveau. Deze informatie wordt meegenomen in de Transitievisie Warmte die elke gemeente in 2021 moet hebben. In deze visie komt te staan welke mogelijkheden er zijn om de wijken in de gemeente op een nieuwe manier te verwarmen.

Meer informatie

Wie meer wil weten over de energievoucher, kan terecht op de website www.duurzaammookenmiddelaar.nl of mailen naar info@duurzaammookenmiddelaar.nl. Ook is er op dinsdag 27 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een Webinar Samen sterk voor DuurzaaMM. Klik hier voor het Webinar. Dit webinar wordt opgenomen en is terug te kijken op de website: www.duurzaammookenmiddelaar.nl.