Energievisie en programma

De gemeenteraad heeft in 2018 de Energievisie Mook en Middelaar vastgesteld. Het is een eerste stap om samen met de bewoners, de bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan duurzaamheid.

Uitvoeringsprogramma 2018-2020

In het Uitvoeringsprogramma 2018-2020 staan de projecten en activiteiten die bijdragen aan een duurzaam Mook en Middelaar.