Wat is het?

De gemeente Mook en Middelaar heeft een trouwambtenaar in dienst. Een trouwambtenaar (babs) sluit huwelijken en geregistreerde partnerschappen. U kunt ervoor kiezen uw huwelijk door één van deze trouwambtenaren te laten sluiten.

Hoe werkt het?

Het is ook mogelijk om uw huwelijk te laten sluiten door bijvoorbeeld uw vader of moeder, goede vriend of collega. Deze persoon wordt dan voor één dag benoemd en eventueel beëdigd. Er is ook altijd een babs van de gemeente Mook en Middelaar bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de gemeente: telefonisch (024) 696 91 11 of per mail publiekszaken@mookenmiddelaar.nl.

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor benoeming dient u minimaal 6 weken voor de trouwdatum in. Dit in verband met een eventuele beëdigingsprocedure bij de rechtbank in Roermond die 2 keer per maand plaatsvindt. Na de benoeming ontvangt de benoemde trouwambtenaar een uitnodiging voor nadere informatie en instructies. Aan de benoeming zijn extra kosten verbonden.

Wat kost het?

De kosten voor benoeming eigen babs bedragen € 87,10 indien de babs al beëdigd is en € 172,30 als de babs nog niet eerder is beëdigd.

Let op: voor een kosteloos huwelijk kunt u géén eigen trouwambtenaar laten benoemen.