Voor meer ideeën en inspiratie kunt u de brochure ‘Duurzame en groene planontwikkeling’ gebruiken. Hierin vindt u tips voor meer biodiversiteit en maatregelen voor klimaatadaptatie en energie. De folder 'Natuurinclusief bouwen' geeft extra tips voor inpassing van groen en natuur bij het bouwen.