Dorps- en wijkraden

In onze gemeente hebben we ook dorps –en wijkraden: Dorpsraad Molenhoek, Dorpsraad Middelaar/Plasmolen en Wijkraad de Bisselt. Mook kent vooralsnog geen dorpsraad. De dorps –en wijkraden zijn gesprekspartner voor de gemeente en zijn er om de belangen van de inwoners van het dorp of kern te behartigen. Zij zijn de oren en ogen van het de bewoners en bestaan uit inwoners van onze gemeente. Wilt u graag meepraten of u ervaringen delen? Dan kunt u contact opnemen met de dorps –en wijkraden.

Dorpsraad Middelaar en Plasmolen 

info@dorpsraad-middelaarplasmolen.nl

  • Voorzitter                     de heer Jan Simons
  • Secretaris                    de heer Cor Braks

Dorpsraad Molenhoek

www.dorpsraadmolenhoek.nl

info@dorpsraadmolenhoek.nl

  • Voorzitter : Alf Vermeulen
  • Penningmeester: Helene Koesen
  • Secretaris: Maarten Hurts

Wijkraad De Bisselt

http://bisseltblog.blogspot.com 

anasuyakoopmans@gmail.com

  • Voorzitter                      Mw. T. Lodders-Elfferich
  • Secretaris                     Mw. Anasuya Koopmans

Wilt u een dorpsraad in Mook oprichten, stuur dan een mail naar gemeente@mookenmiddelaar.nl