De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ook burgers, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook vragen over procedures en het sturen van een brief aan de gemeenteraad.

Werkzaamheden griffie

De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak.

Griffier en commissiegriffier

Bij de griffie werken Michelle van Arensbergen (griffier) en een commissiegriffier, plaatsvervangend griffier.

Contactgegevens griffie

Email: griffier@mookenmiddelaar.nl

Telefoon: 06 50 16 50 25 (griffier)

Contactgegevens gemeente Mook en Middelaar

Telefoon: (024) 696 91 11 (KlantContactCentrum), Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook. Postbus 200, 6585 ZK Mook