De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, organiseert de vergaderingen en zorgt voor de vergaderstukken. Ook inwoners, instellingen en organisaties kunnen met hun vragen terecht op de griffie. Dat kunnen vragen zijn over wanneer een onderwerp wordt besproken, maar ook vragen over procedures en het sturen van een brief aan de gemeenteraad.

Brief aan de gemeenteraad

Als u de gemeenteraad een brief wilt sturen kunt u deze richten aan de gemeenteraad en mailen aan griffier@mookenmiddelaar.nl of per post versturen naar het gemeentelijke adres t.a.v. de gemeenteraad. Uw brief wordt dan op de lijst van ingekomen stukken voor de raad geplaatst en u ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. In de raadsvergadering wordt de wijze van behandeling/beantwoording van uw brief vastgesteld.

Contact met de fracties

Wilt u in gesprek gaan met de fracties? Neem dan contact op met de raadsleden. 

Griffier en commissiegriffier

Bij de griffie werken Jan van Workum (griffier) en Sem van Helden (commissiegriffier/plaatsvervangend griffier).

Contactgegevens griffie

Contactgegevens gemeente Mook en Middelaar

Telefoon: (024) 696 91 11 (Publiekszaken), Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook. Postbus 200, 6585 ZK Mook