De gemeente beschikt over een burgerpanel. Dit burgerpanel heet TIP, dat staat voor Transparant Inwoners Panel. TIP is een onafhankelijk raadgevend panel voor iedereen vanaf 16 jaar die woont of werkt in de gemeente Mook en Middelaar. Wilt u ook (anoniem) meepraten over actuele thema’s in de gemeente? Neemt u dan een kijkje op de website en meld u aan. Bij het aanmelden worden een aantal achtergrondgegevens gevraagd, de anonimiteit blijft gewaarborgd. Elke deelnemer krijgt per e-mail een aantal vragen voorgelegd. Er worden maximaal 8 enquêtes per jaar uitgezet. Het invullen van de digitale enquête duurt slechts enkele minuten. De onderzoeksresultaten worden via http://www.tipmookenmiddelaar.nl kenbaar gemaakt.