Marianne ten Haaf-Janssen 

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Meer informatie