Alarmnummer: 112 (spoedeisend). Wel brandweer, geen spoed-nummer 0900-0904. Kijk ook op de website www.brandweer.nl/geenspoed

Brandweerkazerne

Veldweg 3, 6585 VE Mook. Correspondentieadres: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Meer informatie op www.vrln.nl.

Natuurbrandrisico

Natuurbranden zijn moeilijk te blussen. Daarom proberen we ze zoveel mogelijk te voorkomen. Brandweer Limburg-Noord zorgt voor inzicht in de risicofactoren en samen met natuurbeheerders en andere partners treft de brandweer noodzakelijke maatregelen. Als er toch een natuurbrand uitbreekt, zet de brandweer snel veel blusvoertuigen in om de brand te bestrijden. Eventueel met ondersteuning van andere regio’s of defensie.

Extra alert bij droogte

Het gevaar op een natuurbrand wordt groter bij droogte. Bij de overgang van fase 1 ‘Regulier risico’ naar fase 2 ‘Extra Alert’ roepen Brandweer en Veiligheidsregio inwoners en bezoekers/recreanten op om alert te zijn in de natuur en te helpen met het voorkomen van natuurbranden. Wilt u weten in welke fase onze regio op dit moment zit, kijk dan op https://www.natuurbrandrisico.nl

Veilig vluchten bij een natuurbrand 

Voorkomen van natuurbrand