Wat is het?

Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een bouwvlak in het bestemmingsplan betekent dat er gebouwd mag worden.

Hoe werkt het?

Door de gemeente te vragen een bouwvlak toe te voegen in het bestemmingsplan, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een wijziging aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont of als u zich er wilt vestigen met uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

Om duidelijk te maken waarom u een bouwvlak aan het bestemmingsplan wilt toevoegen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
  • Een bedrijfsplan als het te maken heeft met uw bedrijf.

Wat moet ik meenemen?

  • een bouwplan met situatieschets en plattegronden
  • gaat het om bedrijfsactiviteiten: een bedrijfsplan

Wat kost het?

Een verzoek om een nieuw bouwblok of aanpassing van het bestaande zijn in feite verzoeken om een bestemmingsplanwijziging. Daaraan zijn legeskosten verbonden. Deze bedragen € 2.164,--. Voor bepaalde bestemmingsplanwijzigingen is het wettelijk verplicht om een overeenkomst met de gemeente af te sluiten. In deze overeenkomst wordt ook opgenomen, welke bijdrage u dient te betalen voor de bestemmingsplanwijziging.

Hoe lang duurt het?

Een bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer 6 tot 12 maanden.

Heeft deze informatie u geholpen?