Wat is het?

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

Een afspraak om stukken uit het archief in te zien kan gemaakt worden via gemeente@mookenmiddelaar.nl. Een afspraak om lopende of pas verleende bouwplannen in te zien, kan gemaakt worden via omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl.