Wat is het?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. Bijvoorbeeld Rechtsbijstand of bewindvoering.

Voorwaarden voor een aanvraag voor bijzondere bijstand zijn:

  • U woont rechtmatig in Nederland;
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden en
  • De kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt daarna of u hier ook recht op heeft.

Hoe werkt het?

Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met de Consulenten Werk en Inkomen. Dit kan telefonisch via 024-6969111 of per email werkeninkomen@mookenmiddelaar.nl. U geeft aan waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen. Daarna zal u een aanvraagformulier toegestuurd worden. Deze vult u in en stuurt u met alle bewijsstukken toe. De bewijsstukken die u moet indienen staan in het formulier of de begeleidende brief/email vermeld. Daarna zal uw aanvraag beoordeeld worden.

Deel van de kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank.

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan binnen twee maanden nadat u de kosten heeft gemaakt. Doet u dit niet of te laat, dan kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om (digitaal) uw formulier in te vullen, dan kunt u hulp vragen in uw persoonlijke omgeving. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van de SSHB. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer 06 30 00 60 35 of kijk op https://www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade