Bijstand, uitkering

Wat is een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur, eten en drinken. U vraagt een uitkering aan wanneer uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Wanneer heb ik recht op bijstand?

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Een bijstandsuitkering wordt niet altijd uitbetaald in geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de gemeente u bijstand geven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld wanneer u in de gevangenis zit.

Ik ben jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u zich eerst melden voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dit niet lukt, kunt u na deze periode een bijstandsuitkering aanvragen.

Re-integratie

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Dit noemen we re-integratie. U kunt ook recht hebben op re-integratie als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Bijstand aanvragen

U kunt uw bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt.

Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. U moet dan misschien uw betaalde uitkering terugbetalen aan de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen uw partner en/of uw kinderen jonger dan 18 jaar? Dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u alleen? Of woont u samen met een partner die ook jonger dan 27 jaar is? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om digitaal uw formulier in te vullen, dan kunt u hulp vragen in uw persoonlijke omgeving. Is er niemand die u kan helpen, dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade van de SSHB. Meer informatie hierover kunt u krijgen per telefoon op nummer (06) 2384 2964 of kijk op https://www.sshbsupport.nl/formulierenbrigade