Woensdag 22 november 2023

Bent u het niet eens met de wijze van tellen van de stemmen door de bezetting van een stembureau of de aantallen die het stembureau vaststelt als uitgebrachte stemmen op partijen en kandidaten, dan kunt u rechtstreeks bezwaar maken tijdens de zitting van dat stembureau.

Donderdag 23 november 2023

De volgende dag controleert het gemeentelijk stembureau de proces-verbalen van alle stembureaus en de daarin vermelde bezwaren van kiezers en behandeld deze. Indien u het niet eens bent met de handelswijze van het gemeentelijk stembureau, dan kunt u bezwaar indienen tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau. Het gemeentelijk stembureau zal dan uw bezwaar behandelen. U moet hiervoor wel persoonlijk aanwezig zijn bij de zitting van het gemeentelijk stembureau.

Donderdag 23 november 2023

Mocht u het niet eens zijn met de uitslag en de behandeling van uw bezwaar door het gemeentelijk stembureau, dan kunt u bezwaar indienen bij het Centrale Stembureau van Nederland de Kiesraad. Klik hiervoor op deze link(externe link).

Beschikbaarheid link

Deze link is beschikbaar vanaf donderdag 23 november 2023 09.00 uur tot woensdag 29 november 2023 10.00 uur. Na het klikken komt er een formulier beschikbaar waar u een melding kunt maken.