Sinds 1994 bestaat er een vriendschapsband tussen de Tsjechische gemeente Pribyslav en Mook en Middelaar. In de loop van die jaren zijn er diverse contacten ontstaan tussen verenigingen en inwoners uit beide gemeenten. Jaarlijks vinden er bijvoorbeeld over en weer ontmoetingen plaats tussen scouts. Er zijn tevens contacten vanuit onder andere Eendracht en de lokale brandweer. De afspraak is gemaakt dat per bestuursperiode van twee jaar ontmoetingen zijn tussen beide gemeentebesturen en de stichtingen die in Mook en Middelaar en Pribyslav de contacten voorbereiden.

Bezoek

In 2021 zou er een bezoek vanuit Mook en Middelaar plaatsvinden. In verband met corona is dat verplaatst naar 19 t/m 22 mei 2022. Overigens betekent dat een dag heen en een dag terugrijden. Vanuit de stichting Pribyslav namen drie bestuursleden deel, evenals van het College van B&W, namelijk burgemeester Willem Gradisen en de wethouders Ton Herings en Frank Dillerop.

Programma 

burgemeester Martin Kamarad en burgemeester Willem Gradisen

Men had in Pribyslav voor een goed inhoudelijk programma gezorgd. Met onder andere een bezoek aan het bosgebied rond Pribyslav, waar houtwinning voor de regionale economie van groot belang is. De houtproductie is momenteel een probleem als gevolg van de zogenaamde letterzetter, een kever die uiterst schadelijk is voor door droogte verzwakte naaldbomen. Burgemeester Martin Kamarad, de Tsjechische collega van Willem Gradisen, heeft eerder in de bosbouw gewerkt en wist er veel over te vertellen. Verder stond onder meer op het programma een bezoek aan een compleet nieuw gebouwd technieklokaal voor de basisschool. Het is de bedoeling kinderen vanaf 9 of 10 jaar al jong te enthousiasmeren voor techniek en informatietechnologie.

Uitnodiging

Uiteraard is er daarnaast in de gesprekken veel aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen in Pribyslav. Een leerzaam gespreksonderwerp omdat beide gemeenten met die vluchtelingen te maken hebben. Tevens is vanuit Pribyslav het voornemen bekendgemaakt om in 2024 het 30-jarig bestaan van de vriendschapsband in Tsjechië te gedenken en te vieren.