Sinds 1 januari is Dar binnen onze gemeente verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. We zijn benieuwd naar wat u vindt van het werk dat Dar in onze gemeente doet. Integron doet dit onderzoek voor Dar. Met dit onderzoek kan Dar zien hoe u Dar als organisatie waardeert, hoe u de dienstverlening ervaart en waar volgens u mogelijke verbeterpunten zijn. Wij zijn erg benieuwd naar uw antwoorden.

Uitnodigingsbrief 

Vrouw vult op computer bewonersonderzoek in.

Dar stuurt willekeurig uitnodigingsbrieven naar bewoners uit onze gemeente. Niet iedereen krijgt deze brief. Krijgt u deze brief wel? Doe dan ook mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. Vul de vragenlijst online in via de link in de uitnodigingsbrief. Wij waarderen het enorm als u ook meedoet.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over dit bewonersonderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Integron via support@integron.nl.

Toelichting

Dit onderzoek gaat over hoe tevreden u bent over wat Dar nu doet. En staat los van het traject dat we in 2022 samen met onze inwoners ingaan om grondstoffen beter te scheiden en tot 30 kilo restafval per persoon komen.