Tussen 18 juli en 22 augustus was er een zomerreces.