Wat is het?

Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen hebt kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u.
De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

De gemeente Mook & Middelaar heeft de toegang tot beschermd wonen uitbesteed aan de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen bepaalt u of in aanmerking komt voor beschermd wonen. GGD Gelderland-Zuid geeft de gemeente Nijmegen advies over de toegang tot beschermd wonen.  

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij het Sociaal Team van de gemeente Mook & Middelaar. U geeft aan welke problemen u heeft. Het Sociaal Team gaat kijken welke mogelijkheden er zijn. Als beschermd wonen een oplossing lijkt kunt u zelf een aanvraag indienen bij GGD Gelderland-zuid. Het Sociaal Team kan u hier eventueel mee helpen.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Wat kost het?

De gemeente kan voor beschermd wonen een bijdrage in de kosten vragen.

Heeft deze informatie u geholpen?