zie onderstaande tekst

Aantrekkelijker

In 2022 zetten we het project ‘Proef Plasmolen’ voort, waarbij we de kwaliteit van de leefomgeving en de toeristische positie versterken. We zoeken samen naar een breed gedragen oplossing voor de ontsluiting van Groesbeek naar de A73. In Plasmolen gaan we aan de slag met de ontwikkeling van het voormalig Chinees restaurant.

Veiliger

In 2022 maken we onze gemeente veiliger, met oog voor duurzaamheid en bereikbaarheid. Dit doen we samen met Gelderse gemeenten in ‘de Groene metropoolregio Arnhem- Nijmegen’. Ook willen wij het gedrag van verkeersdeelnemers positief beïnvloeden via het project ‘Veilig op weg’. Hierbij werken we samen met de Noord-Limburgse gemeenten in ‘Trendsportal’.

Beter wonen

In 2022 wordt de gebiedsvisie voor de ontwikkellocatie Molenhoek Zuid vastgesteld en gaan we de bestemmingsplanprocedure opstarten. Het gaat om de ontwikkeling van een woonwijk van ongeveer 250 woningen. Op 1 oktober 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. We passen ons beleid en onze plannen hierop aan.

Duurzamer

We ondersteunen huurders bij het terugdringen van het energieverbruik. Ook het Loket Duurzaam Wonen Plus blijft in 2022 open. Elektrisch deelvervoer voor inwoners komt beschikbaar, zodra alle Noord-Limburgse gemeenten geheel zijn aangesloten.

Betere leefomgeving

Voor 2022 onderhouden we het groen en brengen waar mogelijk verbeteringen aan binnen het bestaande onderhoudsbudget. Een extra aandachtspunt daarbij is het onderhoud van speeltuinen.

Belastingtarieven 2022

 • De gemeentelijke belastingtarieven in 2022 zijn als volgt:
 • Onroerende zaakbelasting is 0,1413 procent van de WOZ waarde
 • Hondenbelasting is € 57,48 voor een eerste hond en €  82,68 voor elke volgende hond
 • Afvalstoffenheffing is € 148,76 per jaar vermeerderd met €  0,31 per kilo restafval en € 0,11 per kilo GFT
 • Rioolheffing is € 132,78 per jaar

Inkomsten

Wat ontvangt de gemeente?

De totale inkomsten voor 2022 zijn € 17.900.000.

Deze inkomsten bestaan uit:

 • € 11.465.000 uit het gemeentefonds
 • € 1.547.000 over uitkeringen van het Rijk
 • € 2.127.000 onroerende zaakbelastingen
 • € 1.583.000 overige belastingen
 • € 342.000 rente en dividend
 • € 588.000 overige baten en
 • € 247.000 onttrekkingen uit de reserves

Uitgaven

Waaraan wordt het besteed?

 • € 5.866.000 aan de post Samenleven en zorgen
 • € 1.439.000 aan Gezond leven
 • € 642.000 aan Wonen
 • € 892.000 aan Recreëren
 • € 340.000 aan Leren
 • € 186.000 aan Werken
 • € 775.000 aan Verplaatsen
 • € 857.000 aan Beschermen
 • € 1.542.000 aan Besturen
 • € 4.061.000 aan Overhead, onder andere dienstverlening en
 • € 36.000 aan de post Overig