Wat is het?

De gemeente beschikt niet over een gemeentelijke begraafplaats.

Hoe werkt het?

Voor de aankoop van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen) graf kunt u contact opnemen met de plaatselijke kerkbesturen. Mogelijk loopt dit via de begrafenisondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden.