Wat is het?

Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
 • Bepalen van het dagritme
 • Sociale contacten en sociale omgeving
 • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Dagbesteding

Bij dagbesteding gaat het om een andere soort dag structurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • Activering
 • Beweging
 • Leren omgaan met dementie
 • Contacten
 • Een zinvolle invulling van de dag
 • Voorkomen van vereenzaming
 • Het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat

Ontlasting van ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

Wat moet ik doen?

U meldt bij het Sociaal Team dat u huishoudelijke hulp nodig heeft. Dit kan op verschillende manieren:

 • U kunt zelf contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team is op maandag, woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:30 uur telefonisch bereikbaar via (024) 696 91 11. Op het moment dat het Sociaal Team niet bereikbaar is, wordt er door Publiekszaken van de gemeente Mook & Middelaar een terugbelnotitie gemaakt. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@mookenmiddelaar.nl

Hoe lang duurt het?

Het Sociaal Team moet binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren. U krijgt een onderzoeksverslag met de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die het Sociaal Team u wil bieden. Door het ondertekenen van dit onderzoeksverslag dient u een aanvraag in. Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moet de gemeente hier binnen 2 weken op beslissen.

Wat kost het?

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding en dagbesteding een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Heeft deze informatie u geholpen?