Op 1 januari 2021 is de versterkte samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen van start gegaan onder de naam Groene Metropoolregio. Aan de hand van een regionale agenda met 5 opgaven gaat de samenwerking tussen 18 gemeenten, waaronder Mook en Middelaar, verder vorm krijgen.

5 opgaven

De 5 opgaven zijn:

  • Ontspannen regio
  • Circulaire regio
  • Productieve regio
  • Verbonden regio
  • Groene groeiregio

Met een regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. De 18 gemeenten beslissen elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Meer informatie

Meer informatie op https://www.groenemetropoolregio.nl/