Het hebben van een psychisch probleem is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook naasten kan het veel spanning geven. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten. Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen. Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties of voelen zij zich overbelast door de situatie.

Psychische problemen in uw directe omgeving

Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen; bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, autisme (ASS), borderline, depressie, bipolaire stoornis, psychose of een ander psychisch probleem? Dan is een één van onze cursussen mogelijk iets voor u:

Cursus ‘Psychische problemen in de familie’ (6 bijeenkomsten)

In deze cursus leert u meer over de achtergrond van de problemen en spreken we over verschillende manieren van omgaan hiermee. Het doel is dat u zich minder belast voelt door de situatie.

Cursus ‘Omgaan met borderline’ (8 bijeenkomsten)

Deze cursus is voor naasten die hun relatie, met een naaste die borderline heeft, willen verbeteren. U krijgt tijdens de cursus meer inzicht in de gevolgen van borderline op uw leven. Ook leert u beter communiceren en omgaan met degene met borderline. Daardoor verbetert de relatie en voelt u zich sterker en beter in balans.

Cursus ‘Omgaan met psychose’ (6 bijeenkomsten)

Deze cursus is voor mensen die hun relatie met degene met een psychotische aandoening willen verbeteren. Door de relatie te verbeteren voelt u zich sterker en beter in balans.

Gespreksgroep ‘Nabestaan na zelfdoding' (8-10 bijeenkomsten)

Deze groep is voor nabestaanden na zelfdoding, waarin ervaringen en gevoelens met elkaar kunnen worden gedeeld en besproken.

Ondersteuningsgroepen voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

  • Piep zei de muis
  • Groep voor kinderen (4 t/m 8 jaar) die thuis veel spanningen en stress meemaken.
  • Doe- en praatgroep KOPP/KOV voor kinderen (8 t/m 12 jaar)
  • Jongerengroep KOPP/KOV voor jongeren (12 t/m 16 jaar)
  • Jongvolwassenengroep KOPP/KOV voor jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)

Ouder-baby interventie  (i.s.m. GGD en Entrea-Lindenhout)

Individuele begeleiding voor ouders met psychische problemen en hun baby.

Informatie en aanmelden

De groepen worden georganiseerd door Pro Persona Connect afdeling preventie. Van tevoren is er altijd eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of de cursus passend is. Voor meer informatie of aanmelding kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van Preventie: (026) 312 44 83 of mailen naar preventie@propersona.nl. Ook kunt u kijken op de website: www.propersonaconnect.nl/preventie