Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+.

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij
eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig
online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij
meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden
te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga
voor meer informatie naar www.eherkenning.nl(externe link). Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan via

https://www.eherkenning.nl/(externe link)

DigiD linkDrank en horecavergunning direct regelen

Of bent u op zoek naar:

Wat is het?

 • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar (gebruik elders dan ter plaatse)
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Artikel 3 van de Drank-& Horecawet bepaald dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. In artikel 35 van de Drank-& Horecawet is de bepaling opgenomen dat de burgemeester tav het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing kan verlenen van het in artikel 3 van de Drank- & Horecawet gestelde verbod. Dit geldt voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. De aanvraag kan door een ieder worden gedaan. De aanvraag voor de ontheffing geldt o.a. voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning wordt verleend.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie u geholpen?