• Dar haalt 1 x per 2 weken gratis plastic+ en gft huis-aan-huis op.
  • Dar haalt 1 x per maand gratis papier en karton huis-aan-huis op.
  • Dar haalt 1 x per 4 weken restafval huis-aan-huis op. U betaalt per lediging. (zie www.mookenmiddelaar.nl/tarieven-afval-2024)
  • Er zijn 4 centrale verzamelcontainers voor restafval in de dorpskernen. U betaalt per inworp. (zie www.mookenmiddelaar.nl/tarieven-afval-2024)

U heeft toegang tot alle Dar-milieustraten

Wilt u altijd uw persoonlijke afvalkalender bij de hand hebben? En: van te voren een melding krijgen wanneer Dar uw afval ophaalt? Dat kan met de Dar app. U kunt deze downloaden via www.dar.nl/dar-app/  

Afbeelding met QR code om de Dar app te downloaden.

Online afvalwijzer

Liever geen app downloaden, maar wel weten wanneer Dar uw afval ophaalt en welk afval waar hoort, kijk dan op www.dar.nl/afvalwijzer Hier vindt u alle informatie over afval. 

Papieren afvalwijzer

Dar informeert u graag digitaal. Daarom krijgt u niet meer standaard een papieren afvalwijzer. Heeft u de afvalwijzer toch liever op papier? Dan kunt u dit aangeven bij het klantcontactcentrum van de Dar. U krijgt dan een geprinte versie toegezonden. Het klantcontactcentrum van de Dar is te bereiken via 024 - 371 60 00