In onze gemeente en in de regio Nijmegen bestaat de wens om luiers (en incontinentiemateriaal) apart in te zamelen en te verwerken. In de afgelopen jaren was er landelijk geen goede recyclingmogelijkheid voor luiers.

Status luierinzameling

Op het moment loopt er een proeflijn bij ARN. In de zomer van 2020 heeft ARN besloten om op te schalen naar structurele recycling. ARN verwacht halverwege 2021 helemaal operationeel te zijn. We verkennen samen met de regio-gemeenten de mogelijkheden en kosten voor regionale inzameling. We verwachten dat hier eind 2020 meer over bekend is.  

Heeft deze informatie u geholpen?