HOME  |  Actueel  |  Nieuws

Nieuws

 • Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

  De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken samen aan de Regiovisie BGMM. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

 • Afvalinzamelaar laat soms PMD-zakken staan

  Steeds vaker komt het voor dat de afvalinzamelaar een volle PMD-afvalzak (plastic, metaal (blik), drankkartons) moet laten staan omdat er verkeerd afval in de zak wordt aangeboden. De afvalinzamelaar laat deze zakken staan zodat later niet de hele vrachtwagen wordt afgekeurd door de sorteerder en recycler. 

 • Inloopbijeenkomst werkzaamheden Kanaalweg Mook op 29 augustus 2017

  Op dinsdagavond 29 augustus organiseert de aannemer Dijkencombi van de dijkversterking in Mook een inloopbijeenkomst in restaurant Schans aan de Rijksweg 95 in Mook. Tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom!

 • Verbouwing hal gemeentehuis

  Zoals in de door de raad vastgestelde  programmabegroting 2017-2020 is besloten, gaan wij  de hal van het gemeentehuis aanpassen. Wij doen dit om aan de hedendaagse en toekomstige eisen te kunnen voldoen en zo de dienstverlening aan u op een hoog niveau te kunnen houden.

 • Vonkjes

  De gemeente beschikt sinds 2015 over de zogenoemde ‘Vonkjes’. Dit is een regeling die gaat over het stimuleren en waarderen van kleinschalige burgerinitiatieven. Via deze regeling worden inwoners uitgedaagd om met (nóg meer) initiatieven te komen en wordt de betrokkenheid en zorg voor elkaar in de samenleving versterkt.

 • Opschoondag zaterdag 9 september 2017

  Twee keer per jaar organiseert Stichting Natuur- en milieugroep Animo in samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar een opschoondag.

 • Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

  Wil jij meer weten over het lokale bestuur en lokale besluitvorming en denk je erover na om politiek actief te worden? Meld je dan aan voor de gratis cursus 'Politiek Actief' dit najaar!

 • Kernteam wordt Sociaal Team!

  Het Kernteam van de gemeente gaat voortaan door het leven als Sociaal Team Mook en Middelaar. 

 • Bijeenkomst ‘Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ 6 september 2017

  Heeft u op dit moment te maken met beschermd wonen en maatschappelijke opvang? Bent u bijvoorbeeld cliënt, mantelzorger of werkt u als professional in deze sector? Dan nodigen wij u graag uit op 6 september van 19.00 tot 22.00 uur voor een bijeenkomst over de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

 • Onderhoudswerkzaamheden N271 en N846

  Vanaf 21 augustus tot 2 oktober 2017 gaat de provincie Gelderland onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de wegen N271 (Rijksweg, Jan J. Ludenlaan) en N846 (Jan J. Ludenlaan). 

 • Ernstige verkeershinder Heumensebaan

  In de week van 4 t/m 8 september 2017 wordt er gewerkt aan de bermen van de Heumensebaan vanaf de spoorbrug richting Groesbeek .

 • Besluit waardevolle bomenlijst 2017

  Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht een waardevolle bomenlijst vast te stellen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Raadhuisplein 6
6585 AP Mook

Postadres

Postbus 200, 6585 ZK Mook

Tel: (024) 696 91 11
gemeente@mookenmiddelaar.nl

Openingstijden gemeentehuis

Openingstijden milieustraat

Afspraak maken