De gemeente Mook en Middelaar heeft een pakket van maatregelen om de overlast van de eikenprocessierups te bestrijden. Het is onmogelijk om de rups volledig uit te bannen. Het streven is om tot een beheersbare situatie te komen. De preventieve en curatieve bestrijding wordt uitgevoerd in samenwerking met Nationale Bomenbank.

Preventieve bestrijding

Op basis van de geconstateerde plaagdruk van het voorgaande jaar worden de bomen  preventief behandeld. Dit gebeurd met een biologisch bacteriepreparaat dat middels een spuitkanon in de bladerkroon van de bomen wordt gespoten. Deze preventieve bestrijding wordt gestart zodra de bomen voldoende bladontwikkeling hebben. Dit is doorgaans eind april/begin mei het geval. Het voordeel van deze methode is dat de rupsen bestreden worden voordat ze de hinderlijke brandhaartjes hebben. Deze brandhaartjes ontstaan na een aantal vervellingen, normaliter is dat eind mei. Zodra de aannemer start met de preventieve bestrijding wordt dat bekendgemaakt op deze website.

Bacteriepreparaat

Het bacteriepreparaat werkt alleen tegen rupsen. In gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen is een preventieve bestrijding niet toegestaan. Daarom is door de aannemer vooraf beoordeeld of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. Op locaties waar dat het geval is vindt geen preventieve bestrijding plaats.  

Curatieve bestrijding

Ondanks de preventieve behandeling kunnen we niet alles tegenhouden en zullen er rupsen tot ontwikkeling komen in de bomen. Een aantal weken na de preventieve behandeling worden de bomen geïnventariseerd. Op basis van die inventarisatie maakt de aannemer een planning om de nesten uit de bomen te zuigen. Het is helaas niet mogelijk om alle bomen in de gemeente curatief te bestrijden. In eerste instantie zetten we in op de bomen binnen de bebouwde kom en dan vooral op locaties nabij scholen, gezondheidscentra en veelgebruikte (fiets)paden.

Natuurlijke bestrijding

Aanvullend worden maatregelen genomen om de biodiversiteit te bevorderen en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Zo zijn er nestkastjes geplaatst door de gemeente maar ook door vele particulieren en is er een regeling opengesteld geweest voor het bestellen van nestkastjes en bloemenzaad.  

Eikenprocessierups in uw eigen tuin

Als u eikenprocessierupsen in uw eigen tuin ontdekt kunt u contact opnemen met Nationale Bomenbank Zuidoost Nederland via eikenprocessierups@nationalebomenbank.nl. U maakt dan zelf een afspraak met de aannemer over de kosten en de wijze van bestrijding.

Aanvullende informatie

Voor algemene vragen over de eikenprocessierups kunt u terecht op de site van het kennisplatform eikenprocessierups. Meer informatie over het plaatsen van vogelnestkastjes is te vinden op de site van de vogelbescherming.  Nadere informatie over gezondheidsklachten als gevolg van de eikenprocessierups en wat u daartegen kunt doen, kunt u nalezen op de site van de GGD Leefomgeving