Deze week bracht gouverneur Theo Bovens een informeel bezoek aan Mook en Middelaar voor een ontmoeting met burgemeester Willem Gradisen. Bestuurders, zowel burgemeesters als de gouverneur, ontmoeten elkaar tijdens tal van vergaderingen in deze coronatijd vrijwel alleen digitaal. Vandaar dat de gouverneur het initiatief heeft genomen om alle burgemeesters in onze provincie Limburg te bezoeken. Dit past uitstekend in de landelijke campagne #aandachtvoorelkaar. Als één van de eersten werd Mook en Middelaar in de “top” van Limburg bezocht.

De coronacrisis raakt ons allemaal 

van links naar rechts burgemeester Gradisen, Monique Vos, gouverneurs Bovens

Uiteraard hebben gouverneur Bovens en burgemeester Gradisen elkaar bijgepraat. Gouverneur Theo Bovens was zeer geïnteresseerd in hoe het de inwoners en de gemeente in deze bizarre tijd van COVID-19 vergaat. Met elkaar is geconcludeerd dat de coronacrisis alle segmenten van de samenleving raakt. De mensen die kwetsbaar zijn en in het bijzonder de mensen die besmet raken en in de ziekenhuizen belanden. Het vergt van iedereen in de samenleving veel. Het vraagt het nodige van zowel ouderen als jongeren. Het heeft een enorme invloed op onze economie en veel bedrijven worden geraakt. Inwoners die hun baan verliezen en mensen die zich grote zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. Maar ook de mensen die werken in de zorg, in het onderwijs en de hulpverleningsdiensten, zoals de ambulancezorg, politie en brandweer. En het legt uiteraard ook druk op bestuurders en op de gemeentelijke organisaties. Het is van belang dat we elkaar in figuurlijke zin vasthouden. Aandacht hebben voor elkaar.

Monique Vos

De gouverneur had verder gevraagd of het mogelijk is om met een inwoner te praten die zich bijvoorbeeld in coronatijd verdienstelijk heeft gemaakt in de hulpverlening of in een cruciaal beroep. Of een mantelzorger of vrijwilliger, dan wel iemand die herstellende is van COVID-19. Burgemeester Willem Gradisen heeft hiervoor Monique Vos (48 jaar) uit Mook benaderd, die al vroeg dit jaar besmet is geraakt met het coronavirus. Het werd een leerzaam gesprek. De gevolgen van het coronavirus zijn helaas nog dagelijks merkbaar. Met vooral een grote vermoeidheid en een bijzonder traag herstel. Het heeft een grote wissel getrokken op haar en haar omgeving. Het is belangrijk om iedereen te laten beseffen de regels in acht te blijven nemen. Zowel de gouverneur als de burgemeester waren onder de indruk van haar verhaal.

Aandacht voor elkaar

Het is belangrijk dat als het ware “ervaringsdeskundigen”, mensen die getroffen zijn door het coronavirus, hun verhaal vertellen. Het is niet alleen van belang om anderen te waarschuwen, maar ook om lotgenoten te laten weten dat zij niet de enigen zijn die nog dagelijks problemen ondervinden van de gevolgen van het grillige virus. Het verhaal van Monique bevestigt dat we corona er alleen onder krijgen door gezamenlijk solidair te zijn en #aandachtvoorelkaar te hebben.